POLÍTICA DE PRIVACIDADE

USO E TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:

Informámoslle que os datos de carácter persoal que puidesen proporcionarse a través deste sitio web, así como os que puidese facilitar no futuro no marco da súa relación xurídica con esta entidade, serán incorporados á nosa base de datos.

Se informa sobre los siguientes extremos relativos a la protección de datos:

Infórmase sobre os seguintes extremos relativos á protección de datos:

 1. 1. Responsable do tratamento: Somos responsables dos datos recollidos no formulario correspondente.
  2. Necesidade do tratamento: A comunicación dos seus datos a través do formulario correspondente é obrigatoria para que podamos contactar.
  3. Finalidades do tratamento e lexitimación do tratamento:
  – Xestionar, administrar, prestarlle os servizos ou facilitarlle os produtos que solicite e, no seu caso, para o cumprimento e execución dos contratos que puidese celebrar, coñecer mellor os seus gustos, adecuar os servizos ás súas preferencias.
  – Enviarlle, por correo postal, correo electrónico e outros medios de comunicación electrónica equivalente, comunicacións comerciais e publicitarias sobre os nosos produtos e/o servizos.
  4. Destinatarios: Contratamos con algunha entidade que prestan servizos como os de mantemento e aloxamento, a través de contratos de encarga do tratamento para dar soporte aos fins de tratamento indicados.
  5. Prazo de conservación de datos: Conservaremos os seus datos mentres se manteña o tratamento e non solicite a supresión dos mesmos.
  6. Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación ao tratamento, oposición, portabilidad e dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, mediante comunicación escrita ao domicilio indicado no aviso legal e a revogar o seu consentimento sen efectos retroactivos ou opoñerse á recepción de comunicacións comerciais publicitarias por email e outros medios de comunicación electrónica equivalente, enviando e a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control, en España, a Axencia Española de Protección de Datos.
  7. Modificación da política de privacidade: Reservámonos o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao noso propio criterio, ou motivado por un cambio doctrinal da Autoridade competente en Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. O uso da Web despois de devanditos cambios implicará a aceptación destes.
  8. Lexislación aplicable: Calquera controversia que se derive do uso deste Site, será rexida, interpretada e sometida de acordo cas leis de España.