AVISO LEGAL

  1. 1. O titular de este sitio web é BETANZOS C.F., con N.I.F. ________, con domicilio en ___________, 15300, Betanzos (A Coruña).
  2.  
  3. 2. O acceso ao site de BETANZOS C.F. é gratuíto. Todo o contido é propiedade intelectual de BETANZOS C.F. Calquera utilización dos mesmos contraria ás normas en materia de propiedade intelectual será perseguida conforme a lexislación vixente.